COL·LECCIONABLES

La nostra història està lligada a la dels col·leccionables. Hem fet col·leccions per a quiosc de tota mena: fascicles, cursos amb vídeo, llibres de divulgació científica, literatura, filosofia, productes infantils amb llicència i sense… Ens sabem adaptar a les especificitats i als temps de cada col·lecció. Som flexibles i confegim equips especialitzats per a cada contingut..

COORDINACIÓ EDITORIAL

OBRA: Mujeres poderosas

CLIENTE: RBA Coleccionables

A partir d’un model i d’una llista de reines i dones poderoses, el client ens va encarregar seixanta biografies de 168 pàgines. Havien de ser relats fidedignes i emocionants que, mitjançant l’ús de recursos literaris, presentessin als lectors uns llibres amens i entretinguts que ens fan gaudir com si fossin novel·les.

Vam entregar un llibre cada setmana durant 60 setmanes.

Vam formar un equip de més de 30 autores i assessores.

Vam coordinar un equip de documentalistes i il·lustradors per fer les cobertes.

Coordinació editorial

Edició i correcció

Il·lustració i documentació per a les cobertes

Maquetació