Les revistes corporatives constitueixen una eina poderosa per crear vincles amb el client i millorar la imatge de l’empresa. Des d’Editec ens encarreguem de la creació, la coordinació i l’edició de revistes de qualsevol àmbit per a tota mena d’empreses, de corporacions i d’institucions. També ens podem adaptar a un model ja existent i elaborar-ne els continguts necessaris, així com dur a terme el desenvolupament dels diferents dissenys de pàgines, la selecció de les imatges i la creació d’infografies i de textos, perquè tot encaixi.

Estudiem cada cas i fem un projecte a la mida de cada client, tenint en compte les seves necessitats concretes i el seu pressupost.

Realització de la revista corporativa

OBRA: Revista Residencial Sant Gervasi Parc

CLIENT: Residencial Sant Gervasi Parc

Partint d’un model prèviament definit, vam dur a terme la creació i redacció de continguts, el disseny gràfic, la maquetació, així com la realització de sessions fotogràfiques per il·lustrar la revista.

Ens adaptem a qualsevol format o suport: revistes en paper, newsletters, blogs, diaris digitals, xarxes socials, etc.

L’objectiu fonamental va ser transmetre una imatge positiva de la marca i, per mitjà dels continguts desenvolupats, destacar els valors i la important tasca social que du a terme l’empresa.

Edició i coordinació

Redacció i maquetació

Sessió fotogràfica

Tancament i impressió