POLÍTICA DE GALETES

www.editec-ediciones.com

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes, o cookies. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen dins el navegador que fa servir cada usuari — en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les galetes són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida per mitjà de les galetes pot incloure la data i l’hora de les visites al Lloc Web, les pàgines que s’hi han vist, el temps que s’ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, les galetes no permeten que es pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. No poden extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar-ne informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu de la galeta és que l’Usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a aquestes els serà d’aplicació la Política de Privacitat descrita anteriorment. En aquest sentit, per a la utilització d’aquestes galetes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, suprimible i documentat.

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Editec Edicions serveis sol·licitats per l’empresa mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’Usuari quan navegui pel Lloc Web. Els objectius principals pels quals es fan servir galetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, per saber com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.
La informació que se n’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a què està assignada l’adreça IP des de la qual hi accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que hi accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, o l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o Servei d’òptima qualitat. En qualsevol cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar-ne els usuaris individuals.
Podeu obtenir més informació sobre les galetes, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de galetes que s’utilitzen, les seves característiques principals, el període d’expiració, etc. a l’enllaç següent:

Google Analytics

L’entitat o les entitats encarregades del subministrament de les galetes podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer qui processi aquesta informació per a aquestes entitats..

Les galetes de les xarxes socials

Editec Edicions incorpora connectors (plugins) de les xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, es poden emmagatzemar galetes de les xarxes socials al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galetes, i són ells mateixos, en cada cas, els responsables dels propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari s’hi ha d’adreçar per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, sobre el tractament que puguin fer de les seves dades personals. Únicament amb finalitat informativa, s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de galetes:

  • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
  • Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
  • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes —de manera total o parcial— que tingui instal·lades al dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals hi ha, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha de consultar les instruccions facilitades pel navegador d’internet que faci servir. En cas que rebutgi l’ús de galetes —de manera total o parcial— podrà continuar utilitzant el Lloc Web, si bé pot ser que hi tingui limitat l’ús d’algunes de les prestacions que ofereix.