DIRECCIÓ DE PROJECTES EDITORIALS

Qualsevol projecte o producte editorial parteix d’una idea que s’ha de definir, acotar, desenvolupar i contrastar. La nostra feina és materialitzar-la amb eficàcia.

GENERACIÓ D’IDEES I ADAPTACIÓ

Busquem sorprendre’t, però també complir amb els teus objectius.

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT EDITORIAL

T’orientem i t’acompanyem durant tot el procés.

PLANIFICACIÓ EDITORIAL, PROCESSOS I COSTOS

Projectem pressupostos i contractem personal especialitzat.

ELABORACIÓ DE MODELS EDITORIALS

Elaborem planificacions personalitzades i liderem equips multidisciplinaris.

COORDINACIÓ EDITORIAL

Apliquem controls de qualitat exhaustius i detallats.

COORDINACIÓ D’OBRA I EQUIP

OBRA: Los secretos del cerebro

CLIENT: RBA Coleccionables

RBA ens va encarregar 60 llibres de divulgació de temes notables de la neurociència i la biotecnologia. El pla de l’obra i el prototip estaven dissenyats pel client, que necessitava tenir acabats tots seixanta llibres en menys de dos anys. Vam buscar especialistes en les diverses àrees: neuròlegs, nanotecnòlegs, genetistes, bioenginyers…, vam organitzar els recursos i vam coordinar tots els volums.

Vam haver de compaginar agendes i recursos d’alt nivell i, alhora, editar els continguts dels textos i de les imatges perquè fossin comprensibles per al gran públic.

60 llibres encarregats i editats en 16 mesos.

Coordinació editorial

Redacció i edició

Il·lustració i documentació

Disseny gràfic i maquetació