EDICIÓ I CREACIÓ DE CONTINGUT EDITORIAL

Tots els productes o projectes editorials tenen una història que s’ha d’explicar. El nostre objectiu és comunicar, i fins i tot emocionar.

CREACIÓ DE CONTINGUT EDITORIAL

Coordinem i dirigim el procés creatiu i el tractament dels continguts.

REDACCIÓ GENERALISTA I ESPECIALITZADA

Liderem una xarxa, teixida al llarg dels anys, de periodistes, escriptors i divulgadors.

ASSESSORIA D’EXPERTS

Ni sabem de tot ni tampoc és la nostra aspiració. Si no en tenim la resposta, sabem a qui li ho hem de preguntar.

CORRECCIÓ D’ESTIL I TIPOGRÀFICA

Aquesta feina invisible de la correcció de textos és indispensable per a qualsevol tasca editorial i no hi estalviem cap mena de recurs.

AUTOEDICIÓ

L’autoedició no és incompatible amb la qualitat. T’ajudem a construir i a difondre el teu projecte o producte editorial.

EDICIÓ LITERÀRIA

OBRA: Mitología nórdica

CLIENT: Editorial Gredos – RBA Coleccionables

El client ens va plantejar la realització de setanta novel·les que narressin els mites i les llegendes de la tradició nòrdica. A partir del seu pla de l’obra i del llibre model, vam treballar amb un equip format per més de trenta autors i assessors per crear un extraordinari univers de ficció. En la segona edició, es van desenvolupar els corresponents audiollibres.

Coordinació d’equip

Edició i correcció

Il·lustració i documentació

Maquetació